Velkomst gruppen

Gruppen byder områdets nye borgere velkommen med en velkomst pakke. I pakken er der lidt materiale omkring byen, foreningerne, gavekort til byens forretninger og sponsorgaver. Ordeningen bygger på at nye borger gennem kommunen får et velkomst brev. I dette velkomst brev fra kommunen, er der også et brev fra lokalrådet. I lokalrådets velkomst brev står der, hvordan man skal rette henvendelse, hvis man ønsker at få besøg af velkomstgruppen. Velkomst gruppen aftaler et tidspunkt med jer om hvornår gruppen kan komme forbi jer og byde jer velkommende.