Junior klub

SFO2/Juniorklub er et aktivitetstilbud til unge fra 4. til 6. klasse på Allested-Vejleskole. Juniorklubben har lokale i forlængelse af biblioteket på Allested-Vejle Skole. Juniorklubben har åbent alle skoledage fra kl. 14 – 17. Åbningstiderne tager hensyn til, hvornår klasserne får fri. Juniorklubben er et værested med forskellige aktiviteter og tilbud til aldersgruppen. Der er mulighed for at benytte klubbens computere, slappe af i sofa-hygge-hjørnet med tv og PlayStation, spille bordfodbold eller benytte cafe-området med køkken og bod, hvor der er plads til at spise, spille spil og hyggesnakke. Der er kreativt værksted, hvor der kan males, tegnes, laves smykker, tasker, syes og meget andet. Udenfor er der mulighed for at lave bål og bålmad. Til udendørs brug er der også rulleskøjter, wave-boards, løbehjul og hockey mm. Derudover benyttes skolens lokaler til forskellige tilbud, fx leg og spil i gymnastiksalen eller madlavning og bagning i skolekøkkenet. Det er vigtigt at klubmedlemmerne har mulighed for at være med til at forme klubben, derfor holdes der jævnligt klubmøde, hvor stort og småt kan vendes og debatteres, og alle kan komme med forslag til aktiviteter.