Handel og Håndværk HH

Foreningen blev stiftet i 1978. Deres motto er: ”Vi strækker os længere”.

Foreningen bidrager til at byen hilser velkommen til højtider ved at sætte en flagallé op, og når byens konfirmander konfirmeres, samt sætter julebelysning op i december så vi alle kommer i julehumør. Foreningen arrangerer markedsdag i august måned. Foreningen arrangerer også virksomhedsbesøg for foreningens medlemmer, samt vedligeholder en informationstavle om hvor områdets virksomheder ligger placeret.