Fjernvarme

Under overskriften “fremtidens varmekilde” havde vi i foråret 2022 blev de første borgermøder afholdt i forbindelse med at energipriserne steg i forbindelse med krigen i Ukreine.

Vi var een af de første landsbyer i kommunen til at indkalde til borgermøde efter regeringens udmelding af afskaffelse af olie og naturgas.

Allerede den 26. april 2022 havde vi første oplæg fra Sparenergi.dk omkring de forskellige former for energikilder. Ca. 14 dage senere den 11. maj 2022 havde vi næste borgermøde hvor vi havde inviteret Fjernvarme Fyn, Dansk Installations Teknik og Vølund til at komme en aften og fortælle om de muligheder de kunne tilbyde. Det galt både fjernvarme, solceller og varmepumper/jordvarme. Vi var næsten 400 mennesker denne aften.

Der blev arbejdet hurtigt for at skaffe interessetilkendegivelser på fjernvarme til den del af byen som vi betegner som “Vejle-delen”. Og den 14. juli 2022 ansøgte Fjernvarme Fyn kommunen om udvidelse af forsyningsområde til Allested-Vejle. Og den 14. september godkendte Kommunalbestyrelsen Fjernvarme Fyn ansøgning. Det var en hurtig proces fra de første borgermøder til at det også politisk var godkendt.

Af nedenstående billede kan tidshorisoten for udrulling af fjernvarme ses. For mere info om fjernvarme i “Vejle-delen” se da Fjernvarme Fyns egen hjemmeside.