Ragn Sell

Ragn-Sells er en miljøvirksomhed og et levende bevis på, at omsorg for jorden og god forretning går hånd i hånd. Det er vores vision, og understøtter vores syn på, og ikke mindst behovet for, at få samfundet til at konvertere til en cirkulær økonomi.

Ragn-Sells Danmark er en del af den svenske familieejede Ragn-Sells Group, der er blandt de ledende aktører inden for affald i Skandinavien, og beskæftiger ca. 2.900 ansatte der foretager indsamling, transport, oparbejdning og forædling af alle typer affald og restprodukter for et stort antal offentlige og private erhvervskunder. Ragn-Sells Danmark beskæftiger ca. 100 ansatte.

Ragn-Sells Denmark har to forbehandlingsanlæg, der er specialiseret i at modtage og bearbejde madaffald. I dag håndterer vi ca. 80.000 tons organisk affald årligt på de to anlæg i Holsted og i Heden.

På begge anlæg arbejdes der i 3 holdskift, og ofte også i weekenden, på grund af den større og større mængde madaffald der modtages fra kommuner, supermarkeder, restauranter og lignende, samt kassationsvarer fra levnedsmiddelindustrien. Efter forarbejdning på anlæggene videresælges madaffaldet som råvare til biogasanlæg i Danmark – primært til Nature Energy, som ligger på samme matrikel som forbehandlingsanlæggene.

Det meste madaffald får vi fra de store supermarkedskæder, og det er stadig i emballage meget af det. Som de eneste forbehandlingsanlæg i Danmark, kan de vaske og tørre den plast, som maden har været i, og dermed sende den til plastproducenter, som så kan bruge plasten i nye plastprodukter. Også metal og andre såkaldte rejektfraktioner indgår i processer, hvor de genanvendes

Fun facts om madaffald

  • 1 ton madaffald giver ca. 90 kubikmeter gas.
  • 1 parcelhus bruger i gennemsnit ca. 1.300 – 1.400 kubikmeter gas pr. år.
  • Det vil sige, at der skal ca. ca. 15 tons madaffald til at opvarme et hus i et år.

Læs mere om madaffald her.

Udover madaffald har Ragn-Sells også bæredygtige løsninger for elektronik, plast, tøjaffald samt pap og papir. Læs mere om Ragn-Sells her.