Nature Energy

Torsdag d. 17. juli 2014 blev spaden sat i jorden og byggeriet behørigt indledt. Biogasanlægget, bliver det største af sin art på Fyn. 40 leverandører i området ser frem til at få behandlet deres husdyrgødning, så gylle bliver til grøn energi til forbrugerne og bedre gødning til markerne. Anlægget er efter planen klar til at sende den CO2-neutrale gas på naturgasnettet fra foråret 2016. Siden da er der sket meget. Anlægget startede med en kapacitet på 300.000 ton biomasse.

Anlægget aftage og behandle ca. 360.000 ton husdyrgødning samt ca. 65.000 ton øvrig biomasse årligt. Biomassen vil  primært komme fra lokale landbrug i form af svine- og kvæggylle, dybstrøelse og energiafgrøder. Det organiske affald fra supermarkeder, storkøkkener og produktion bearbejdes på affaldsbehandlingsanlægget NC Miljø, der ligger som nabo til biogasanlægget. Det giver varme til 7.600 husstande.

Der er 13 fuldtidsbeskæftigede på anlægget: 1 driftsleder, 4 driftsassistenter og 8 chauffører til anlæggets egne gylletransporter.  De 8 chauffører kører tankvogne med specialbyggede gylletrailere fra danske VM Tarm, hver med en kapacitet på 40 tons.  Øvrige transporter af biomasse vil blive udført af fortrinsvis lokale vognmænd.

Som I måske har bemærket pågår der en anlægsudvidelse. Anlægget vil blive næsten dobbelt så stort og udvidelsen forventes færdiggjort i sensommeren 2010 og fuldt implementeret med årets udgang. Udvidelsen vil bestå af en delvis økologisk linje.

Der forventes efter udvidelsen at skulle håndteres ca. 500.000 tons biomasse årligt og den årlige gasproduktion forventes forøget til ca. 20 mio. kubikmeter opgraderet biogas.

Udvidelsen vil bl.a. medføre 3-4 yderligere medarbejde på anlægget og 1 ekstra tankvogn.
For mere information se her.