Skole

Brobyskolerne, afd. Allested-Vejle

Brobyskolerne består af 3 afdelinger. Afd. Broholm Børnehave, Afd. Allested-Vejle (0.-6.klasse) & Afd. Pontoppidan (0.-9.klasse). Brobyskolerne er den lokale folkeskole i området.

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre. Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.

Mission:

  • Brobyskolernes mission er at udvikle, udfordre og styrke børn og unge til at opnå optimal læring, så de får de bedste muligheder i livet.
  • Skolens elever skal gerne betragte sig selv som rodfæstede verdensborgere med indsigt, udsyn og dannelse.
  • Trivsel, læring og inklusion går hånd i hånd, og det afspejles i skolens hverdag. Det forudsætter konstruktive relationer og gensidig respekt.

#brobyskolerneerlæring
For mere information se her.