Fynbo festen

Tilbage til starten af 70’erne var der stadig to forsamlingshuse i Allested-Vejle. Bestyrelserne for forsamlingshusene blev i takt med Veterinærmyndighedernes skærpede krav til bl.a. køkkenfaciliteter enige om at drive forsamlingshusene sammen. Egentligt ville man have bygget et nyt og moderne forsamlingshus til de to byer, men dette støttede kommunen ikke op om. Planen blev derfor at samle nogle penge sammen og udbygge og modernisere Allested forsamlingshus. Måden hvorpå man ville skaffe pengene på var ved at lave en byfest, ligesom man havde det i Brobyværk. Fynbofesten var skabt. I 1977, kun 5 år efter at den første Fynbofest var blevet afholdt, indviede man Allested forsamlingshus, som nu var tidssvarende.

I dag arrangeres FynboFesten af ca. 150 frivillige, som kommer fra AUI, forældreforeningen og VSG&IF. FynboFesten er en god lejlighed til at komme hinanden ved. Hygge sammen, – både unge og gamle. Samtidig er FynboFesten med til at sikre, at der samles penge ind, så man kan gøre noget ekstra ud af byens aktivitetstilbud til især de unge.