Allested mølle fundament

Allesteds første mølle lå på Tegldamsgyden nr. 10. Hvor gammel denne mølle nåede at blive vides ikke, da man ikke har årstallet for dens etablering, men den lå der i 1880, hvor man har beretninger om den. Omkring år 1900 bygger Frederik Johansen en ny vindmølle på Hedenvej, den bliver Allesteds anden mølle. Frederik bygger denne mølle efter at han har overdraget møllen på Telgdamsgyden til sin søn Johan Johansen. Møllen på Tegldamsgyden bliver nedlagt inden 1906, hvornår vides ikke med sikkerhed. Men i 1906 kommer Johan hjem for at hjælpe sin mor med driften af møllen på Hedenvej. Møllen på Hedenvej har allerede da overtaget kunderne fra møllen på Tegldamsgyden. Møllen arbejder hovedsagligt som savmølle. I 1917 brænder møllen efter et lynnedslag. Familien står tilbage uden mange ejendele, da det er under 1. verdenskrig. I 1910 byggede møller Axel Jensen Allesteds tredje mølle, Savmøllen Østergade 8, som han i 1917 solgte til Johan Johansen. Fra 1922 drev møllen også trælast og handel med bygningsartikler. Møllen fik nu navnet Allested Savmølle og trælastforretning. Det var en af de største virksomheder i byen. I 1940, da det blev svært at få olie til motoren, som var blevet installeret i 30’erne, gik man i gang med et usædvanlig opgave, nemlig at forhøje møllen én etage, så der kunne fanges mere vind. Savmøllen blev i 1946 solgt til Korinth savværk. Savmøllen var i mange år byens varetegn, men i 1959 da vindmøllen havde udspillet sin rolle blev den taget ned for at blive opført i Tinglev som ”legeplads” for civilforsvaret. Bloksaven fjernede man også på det tidspunkt, men opskæring af tømmer ophørte først i 1970’erne. I 1979 købte Lars Mørck og O. T. Holding A/S Allested savmølle og forsatte den modernisering der allerede var i gang. De gamle utidssvarende bygninger blev revet ned, og der blev bygget nye moderne haller. I 2004 blev firmaet en del af Stark-gruppen. Sidenhen blev stark grunden solgt til Løgismose som lager for dem og herefter igen solgt til en lokal tømmervirksomhed. Der også bruger lagerhallerne som lager. Det gamle savværk væltede under stormen i 1999, og tilbage af møllehuset er kun bunden bygget af kampesten og bygningen fra 1940, som minder om en svunden epoke.