Indsatser gennem tiden

Lokalrådet har i den tid det har eksisteret arbejdet med forskellige opgaver, f.eks.:

 • Fået lavet et logo for byen som kan ses på hjemmesiden som to mennesker der omfavner hinanden
 • Udarbejdet en udviklingsplan for området, som nu er opnået og en ny skal til
 • Velkomst brev / velkomstpakker til nye naboer i området
 • Haft en finger med i spillet i forbindelse med vores nye fritidscenter, som har krævet utrolige mange mandetimer og team-spirit fra mange lokalpersoner med de nødvendige kompetencer
 • Sikret fartnedsættelse på Allested-Vejles mest trafikerede vej, Østergade/Nygade, samt nyt asfalt på Nygade
 • Deltaget aktiv i skoledebatten samt børnehavedebatten, da der skulle besparelser til
 • Arbejdet aktivt for at få busforbindelser igennem Allested-Vejle by, da Fynbus omlagde deres busruter, samt opsætning af busstoppesteder i Radby, efter ruteomlægningen
 • Udarbejdet en hjemmeside for Allested-Vejle området
 • Arbejdet for flere tilgængelige spor i lokalområdet se mere her
 • Markedsføring af kommunen, herunder Allested-Vejle
 • Indgået i udviklingsprojektet Blomstrende landsby, hvor vi nu er optaget på niveau 1
 • Samarbejder med DGI Fyn for at opstarte processen om en ny udviklingsplan for området der skal holde de næste 20 år
 • Debatteret hvorledes dialogen mellem lokalsamfundene og kommunens afdelinger skal foregå
 • Arbejdet for at få dagplejens legestue tilbage til byen fra Nr. Søby
 • Indgivet høringsvar omkring trafiksikkerheden ved etableringen af biogas anlæg mod Heden
 • Indgivet høringsvar på nedtagning af gadebelysning flere steder i området 2013
 • Samarbejde med de andre lokalråd omkring os, resulterede i hjemmeside “5672broby.dk”, vælgermøde den 7. nov. 2013 ved Husmandsstedet og uddeling af flyers ved Øko-dagen på Søby Søgård 2014
 • Sikre at lokalhistorisk arkiv forbliver i Allested-Vejle
 • Samarbejde med Aktionsgruppen om bevaring af skolen maj 2014
 • Forsatte samarbejde med Aktionsgruppen om gøre Allested-Vejle området til “et godt sted at vokse op”
 • Deltaget i diverse borgermøder omkring dagtilbud og udviklingsplanen
 • Indgive høringssvar i forbindelse med skolelukninger
 • Indgive høringsvar omkring biogas anlæggets placering og trafik forholdene på Lervangsvej i forbindelse med den øget trafik
 • Været dialog med kommunen omkring vejtrækningen mellem “ny Allested” og “gl. Allested” og om beplantning
 • Samarbejdet med kommunen og Aktionsgruppen da det fysiske arbejde med beplantningen af vej træerne skulle gøres foråret 2016
 • Danne rammerne for samarbejde mellem skole, børnehave, dagpleje (kommunal og privat) og aktionsgruppen omkring skolens profil
 • Indgive høringssvar sammen med lokalrådene i “5672” og Rolfsted Sogns Lokalråd i forbindelse med udviklingsplanen for hele kommunen
 • Byde velkommen til Biogas anlægget og Fyns lager hotel sommeren 2014
 • Indgået samarbejde med Energi Fyn og Aktionsgruppen om etablere fiber i gl. Allested
 • Været i løbende dialog med Natur Engergy der står bag biogasanlægget sammen med en flok lokale landmænd omkring processen af byggearbejdet, trafikforhold og indvielse
 • Deltaget i debatten på P4 Fyn omkring hvordan man tiltrækker tilflytter sommeren 2014
 • Samarbejde med de 3 andre lokalråd i postnummeret 5672: Nr. Broby, Brobyværk og Vester Hæsinge om etablering af cykelsti i området
 • Samarbejde med kommunen og Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegne omkring markedsføring af de to bosætnings områder på Økodagen 
 • Samarbejder med Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegne med at sætte fokus på det lokale erhvervsliv i de to områder 
 • Lokalrådet har løbende været i dialog med Løgismose omkring deres vækst og følgerne deraf
 • Lokalrådet har indgivet ideer og forslag til lokalplanlægnings tillæg i forbindelse med et nyt og større erhvervsområdet i Allested-Vejle efteråret 2015
 • Lokalrådet har haft fokus på forskønnelse af vores område og fået tilknyttet en person i nyttejob foråret 2016