Børnehave

Børnehaven Broholm er en del af Brobyskolerne, og indgår i landsbyordningen med afdelingen Allested-Vejle Skole, som ligger et par villaveje væk fra børnehaven. Børnehaven Broholm arbejder efter kommunens politisk fastsatte kvalitetsstandard for dagtilbud. Vi arbejder systematisk med inklusion og anerkendende tilgang i hverdagen.”Brobyskolerne er læring”. I børnehavne tager vi udgangspunkt i Læringsstjernen som beskriver hvilke mål at børn skal opnå på forskellige udviklingstrin. For mere info omkring pasning i kommunen se her. For mere info omkring børnehaven se her.

Vision for Brobyskolerne:

Brobyskolerne giver eleverne optimal læring, indsigt og udsyn. Brobyskolerne er en lærende organisation med høje ambitioner.

Mission:

  • Brobyskolernes mission er at udvikle, udfordre og styrke børn og unge til at opnå optimal læring så de får så mange muligheder i livet som muligt
  • Skolens elever skal betragte sig selv som rodfæstede verdensborgere med indsigt og udsyn
  • Trivsel og læring går hånd i hånd og afspejles i organisationens hverdag. Det handler i høj grad om konstruktive relationer.

Børnehaven blev bygget i 1972, og er placeret i et af byens mange villakvarter. De indendørs arealer er på 480 kvm, og udendørs er der 6.000 kvm, så der er dejlig mange kvm at boltre sig på. Børnehaven er indrettet, både inde og ude, med forskellige læringsrum, som understøtter børnenes læring på forskellige udviklingstrin.Børnehaven Broholm er normeret til 65 børn i alderen 3-6 år. Børnene er fordelt på 3 stuer. Vi arbejder systematisk med børnenes læring og udvikling. Om formiddag tilrettelægger det pædagogiske personale aktiviteter som stimulerer børnene. Børnehaven har et velfungerende samarbejde både med dagplejen og skolen i byen. Vi arbejder med at gøre de naturlige overgange i børnenes liv så trygge for børnene som muligt. Dagplejerne i byen kommer jævnligt på besøg i børnehaven, hvor de er med til at lege inde som ude, og tit har dagpleje børnene medbragt mad med. Overgangen fra børnehave til skolen gøres også så lempelig som muligt ved at de sidste måneder inden ”skolegruppen” skal videre bruges der mange ressourcer på at ruste børnene til de nye udfordringer. Det gøres ved at 0.klasse’s læren besøger børnehaven, og der er planlagte dage hvor ”skolegruppen” er med i en skoledag. Ligeledes besøger børnene også SFO’en.