Spor i landskabet

Projektet Spor i landskabet blev søsat i 1997 som et fælles projekt mellem frilufts organisationerne og landbruget, som ad frivillighedens vej vil etablere vandtrestier i det åbne land. ”Sporerne”, som vandrestierne kaldes, skal give befolkningen mulighed for ”rå” og anderledes naturoplevelser og kulturoplevelser, samt skabe dialog mellem forbrugeren og jordbrugeren. Sporene bliver lagt på baggrund af en frivillig aftale med jordejerene, som etablerer vandrestierne på deres jord, skov og/eller åbne land. I dag er organisationerne bag projektet Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk skovforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes fællesråd samt Naturstyrelsen. 

Allested-Vejle har to stier optaget i Spor i landskabet, et som hedder Stjernesporet og et andet der hedder Fredskovssporet.  På Stjernesporet får man et indblik i stjerne udskiftningen i Allested, man kan se de lige sten- og jord diger som blev etableret efter 1799. Man kan se de åbne marker og man får en god fornemmelse af hvordan markerne er inddelt i lodder.

Fredskovssporet er anlagt i områdets eng og mose område. Det er i dette område der tidligere har været mange elletræer, som har givet navnet til Allested. Man får på sporet en stor naturoplevelse der veksler mellem skov og mose, og man får mulighed for at se områdets dyreliv.

For mere info se her.