Allested og Vejle sogne

I dag udgøres lokalrådet af de to sogne Allested og Vejle.

Gennem tiden er de to sogne vokset tættere og tættere på hinanden. Det skyldes i høj grad etableringen af jernbanen fra Odense til Faaborg som blev lagt mellem de to byer Allested og Vejle i 1910. I årerne efter blev der bygget forskellige erhvervsbygninger tæt på togstationen – tæt på forsynningslinjen. Bygningerne i det område, som bliver kaldt for Ny Allested bæger præg af den hurtige vækst som jernbanen gav flere steder i landet. Fx snedker og læge bolig blev opført.