Outdoor FUN

Det er en del af kommunens udviklingsstrategi at have unges mentale sundhed som et af sine signaltur projekter. For at få gang i arbejdet med de unge har kommunen søgt Novo Nordisk Fonden om 10 mio. kroner til et projektforløb henover 4 år der er rettet mod de 12-16 årige. I Allested-Vejle har vi valgt en tilgang til projektet lidt anderledes end de andre projektlandsbyer. Vores tilgang til de unges mentale sundhed er at det er noget der skal være variet hele året rund og være noget der er bæredygtigt langt ud i fremtiden. Vi arbejder derfor med at lave nogle månedenlige møder for målgruppen med aktiviteter som målgruppen selv er med til at beslutte. Det er ud fra et princip om at der skal være en primær- og en sekundær aktivitet. For at sikre så mange af de unge vil og kan deltage.

For mere info om projektet Outdoor FUN se her.