Allested-Vejle Fritidscenter

I Allested-Vejle eksisterer der, som beskrevet under foreninger, et rigt foreningsliv, og stedet hvor en meget stor del af foreningernes aktiviteter finder sted, er Allested-Vejle Fritidscenter, der i sin nuværende form blev indviet i august 2011 efter en større om- og tilbygning.

Centret var indtil 2011 kendt som Allested-Vejle Hallen, der oprindelig blev opført af områdets beboere efter en enorm fysisk såvel som økonomisk indsats. Hallen blev indviet i 1982 og fremstod i sine første tre år som en ”boblehal”, det vil sige en hal af en slags gummibelagt lærred, der blev holdt oppe ved hjælp af et overtryk. Efter de første tre års brug, blev det muligt at bygge hallen op som en mere traditionel hal med limtræsbuer og mursten, og endnu engang blev der ydet en stor frivillig arbejdsindsats.

Hallen var fra begyndelsen tænkt som en træningshal uden større muligheder for tilskuere, ligesom den også var hvad man kan kalde ”skrabet”, uden cafeteria og andre lignende faciliteter.

I 2008 opstod der så mulighed for at få gennemført en længe ønsket udvidelse med støtte fra Lokale og Anlægsfonden samt fra kommunen og andre private fonde, som blev ansøgt om støtte, på basis af projektet ”Nyt liv i og omkring gamle haller”.

Efter en lang og lidt besværlig projekterings og byggefase fremstår hallen, nu kaldet Allested-Vejle Fritidscenter, som en ny, flot og meget markant bygning i landskabet ved sportspladsen. Indeholdende et moderne motionscenter, squashbane, mødelokaler, køkken, café og eventområde, samt lokale til Body Biking (Spinning).  Ud over disse lokaliteter eksisterer 20 x 40 meter banen stadig, med mulighed for dyrkning af holdsport, samt 15-meter skydeanlæg med 8 standpladser, moderniseret og istandsat i forbindelse med tilbygningen.