Dagpleje

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune – dit barns sikre stabile base i det lille trygge miljø.

Der er 6 kommunale dagplejere i Allested-Vejle. Dagplejere og børn mødes i heldagslegestue på Allested skole hver 14. dag. Dagplejen mødes hver uge til musikalsk legestue i kirken, i perioder i løbet af året. Med alle de fælles ting dagplejerne gør, oplever børnene at være i et større fællesskab og lære de andre dagplejer at kende.

I Dagplejen møder du og dit barn imødekommende, glade og hjertevarme dagplejere, der brænder for at skabe tryghed, omsorg og nærvær for dit barn. Dagplejerne passer dit barn i hjemlige omgivelser, hvor de fagligt og kompetent skaber små læringsmiljøer for dit barn. I Dagplejen er der ro og rutiner, samtidig med at dagplejerne har fokus på, at møde dit barn i dets nærmeste udvikling og trivsel.

Dagplejerne støtter dit barns:

  • Personlige udvikling
  • Sociale udvikling
  • Sproglige udvikling
  • Motoriske udvikling

Dagplejerne synger og læser med dit barn hver dag, lægger vægt på et aktivt udeliv samt deltager i dit barns lege og har fokus på motorik. Der er tid til ro og fordybelse i Dagplejen og du og dit barn er velkommen.

For mere info om dagplejen her.