Friskole

Der er to muligheder for friskole i nærområdet omkring Allested-Vejle.

Nr. Lyndelse Friskole

Nr. Lyndelse Friskole er en Grundtvig-koldsk friskole, der har eksisteret i godt 140 år. Der går ca. 200 elever på skolen. Vi vægter en høj faglighed samtidig med, at skolehverdagen er præget af ligeværdighed og gensidig respekt. Fællesskab, Tryghed, trivsel og en god tone kendetegner vores skole. For mere info se her

Broby Friskole – plads til forskellighed

Det forpligtende fællesskab: Vi går ind for det forpligtende fællesskab som betyder at elever, forældre og lærere er forpligtet til at yde noget aktivt til fællesskabet. Man kan altså ikke nøjes med at ikke at gøre noget forkert, man skal også gøre noget rigtigt. Det vil sige at man er forpligtet til at medvirke til at andre føler sig godt tilpas i skolen.

Tillid: Vi mener at vi skal have tillid til hinanden og til at alle yder det de kan under de givne omstændigheder. Det betyder at elever, forældre eller ansatte der er i krise i deres liv ikke kan forventes at yde så meget som de kan når krisen er drevet over. Her er det vigtigt at forældrene husker at de også skal have tillid til at skolen gør det rigtige for deres barn.

Ligeværd: Vi går ind for ligeværd. Vi mener altså at alle er ligeværdige. Alle har ret til at blive hørt og mødt på det sted hvor de er. Samtale skal foregå i øjenhøjde med hinanden. Sammen med det forpligtende fællesskab og tillid er det vores måde at imødegå mobning. For mere info se her.

Vil man se andre friskoler i kommunen se da her.