Jernbanen

Jernbanenettet blev igennem hele 1800-tallet udvidet, og i 1865-1866 blev hovedjernbanen hen over Fyn indviet. I 1906 blev Odense – Nr. Broby – Faaborg banen indviet. Det skete under festlige former for det ny udråbte kongepar, kong Frederik d. 8 og dronning Lovisa, deltog i festlighederne. Indvielsen af jernbanen var resultatet af 30 års arbejde. Der blev bygget stationer flere steder på strækningen, og Allested station blev anlagt ca. midt imellem byerne Allested og Vejle. Stationen var af den store type på 118 m2, men blev allerede i 1915 udvidet. Jernbane stækningen Odense – Nr. Broby – Faaborg havde en kort levetid, for i 1953-54 blev det besluttet at nedlægge strækningen, og derefter blev trafikken overtaget af DSB’s rutebiler. Deres busruter fugte ret nøje den rute jernbanen havde haft. De ny anlagte stationer var som magneter for driftige forretningsfolk, hvilket også var tilfældet ved den nye stationsbygning i Allested. Det første hus der blev bygget efter banens indvielse var Østergade 37. Her kom der en bager og manufakturforretning. I 1908 etablerede købmand Pedersen fra Vindegande i Odense sin købmandsgård ”Allested Handelsetablissement” og kort efter blev der anlagt et sidespor fra banen og hen til købmandsgården Østergade 48, så brændsel, foderstoffer m.v. kunne aflæsses direkte ved købmandsgården. I 1908 blev der Isenkramforretning i Østergade 44. Omkring 1910 fik området sin egen læge, Dr. Kjørboe, og han havde praksis i Østergade 42. Han var vist nok den første der fik bil i byen. I 1911 kom der en barbersalon i Østergade 27. Med tiden kom der mange flere forretninger til som f.eks. Tatol, tobaksforretningen, blad- og papirhandel. Anlæggelsen af jernbanen og det der opstod omkring den, gjorde at området Allested-Vejle gennem mange år var ”delt”, eller kendt som tre forskellige steder, og man finder stadig indfødte borgere der stadig kan finde på at bruge de gamle stednavne som: Gl. Allested, for området med kirken og gårdene, Ny Allested eller Stationsbyen for området omkring stationen og Vejle, der var en landsby med egen kirke. Det var først i slutningen af 60’erne man officielt begyndte at bruge fællesbetegnelsen Allested-Vejle på by- og vejskilte. 

I dag kan jernbanens epoke bedst ses i området ved banevænget og ud over marken mod Nr. Lyndelse.