Trafik gruppen

Trafikgruppen

Gruppen vil være med til at sikre tryghed i trafikken i området, samt sætte fokus på den
trafikmængde der er igennem byens gennemgående vej, samt være med til at sikre gode muligheder for de mindste i trafikken når de skal fra deres hjem og til skolen, besøge legekammerater eller det nye fritidscenter.

Igennem de sidste 5-6 år så har vi fået udskiftet en stor del af vores asfalt og dermed øget trafiksikkerheden for de bløde trafikanter i området. Vi har et stort fokus på at skabe endnu bedre forhold for alle kommer sikker frem og tilbage til deres hjem. Det har trafikgruppen bl.a. gjort ved at få røde cykelbaner mellem gl. Allested og ny Allested. Få flere bum på Østergade og skolevej, få indført 2-i-1 vej fra Allested-Vejle mod Nr. Broby. Der er også andre strækninger som der arbejdes med i øjeblikket.

Trafikgruppen har sammen med de 4 lokalråd i 5672 Broby arbejdet for bedre cykelstier i området som skal være med til at binde vores lokalsamfund endnu mere sammen. det resulterede i at der i 2019 blev indviet en cykelsti mellem Nr. Broby og Brobyværk. Som første etape af den samlet helhedsplan arbejdsgruppen udarbejde efter nogle vinters arbejde.