Aktionsgruppen

Aktionsgruppen er kommet godt i gang. De har nu organiseret sig, lagt en plan for de aktioner som de vil lave op til den politiske proces omkring budgetlægningen. De har haft flere møder og fået gang i flere tiltag. De vil uden tvivl arbejde hårdt for vores fælles sag om at udvikle vores område. Har du endnu ikke vist fanen i aktionsgruppen og tænker her kunne jeg være med til at gøre en indsats så vil de tage godt imod.

For mere info ser her.

Aktionsgruppen har fået én af vores lokale kunstner til at tegne et skolegaranti mærket. Mærket blev skabt som en modvægt til den politiske strategi som kort fortalt var at lukke skoler, fordi indbyggertallet er faldende. Skolegarantimærket giver det modsatte budskab: fred vores skoler, så kan folk føler sig trygge ved at flytte hertil.