Forældreforeningen

Forældreforeningen, i daglig tale FF, blev stiftet i 1973, og har en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Formålet med FF er bl.a. at yde økonomisk støtte til børne- og ungdomsholdene i den lokale idrætsforening AU&I. Derfor udbetales der hvert år et holdtilskud til holdene , således at der er penge til sociale arrangementer og lignende, hvilket gerne skulle medvirke til at det er sjovt både på og uden for banen at dyrke idræt i AU&I. Derudover er det muligt at søge økonomisk støtte hos FF til deltagelse i stævner, bustransport, hytteture eller hvad man synes holdet skal opleve. FF støtter også gerne økonomisk til f. eks. uddannelse af ungdomstrænere.

FF tjener penge bl.a. ved at deltage i afviklingen af Fynbofesten, papirindsamlinger og udlejning af f.eks. telte og hoppeborg. Er du – ung såvel som ældre – interesseret i at blive medlem af FF, så kan dette lade sig gøre for kun 50 kr. årligt. Beløbet kan indbetales på konto: reg. nr.: 0828 konto nr. 0003147398. Husk at oplyse navn og adresse ved indbetaling. Beløbet kan også betales via http://fmk.halbooking.dk/proc_intro.asp?pid=14&skift=1. Halbooking er et system til at booke idrætshaller i kommunen samt til at betale for de holdaktiviteter man ønsker at deltage i.

For mere information se her.