SFO

Børnehaven Broholm og SFO’en er i en landsbyordning i fællesskab med Broby skolerne. Det betyder at børnehaven Broholm og SFO’en er én og samme institution, med samme ledelse. Allested-Vejle SFO er fysisk placeret i ”blokken”, hvor vi har dobbeltudnyttelse af lokaler. SFO har et stort lokale og derudover bruger vi klasselokalerne når skoledagen er forbi. Der er omkring 60 børn tilmeldt SFO’en. Man kan vælge at få sit barn passet i morgen-, eftermiddags- eller heldagsmodul. Pædagogerne er meget med undervisningen, hvorfor vi opnår en høj grad af helhed i barnets hverdag. Det giver mulighed for at have fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling. Vi har meget fokus på børnenes relationer og sociale kompetencer, som styrkes og udvikles i børnenes egen leg eller i de aktiviteter der tilbydes. Børnene kan sendes fra SFO videre til fritidsaktiviteter eller der er også børn der sendes med bus hjem.