Vedtægter for lokalrådet

Allested-Vejle Lokalråd blev oprettet i forbindelse med kommunalreformen i 2007, hvor afstanden til det politiske system blev større. Udgangspunktet var afholdelse at få årlige møder, hvor man så på hvad status for lokalområdet var. I dag mødes vi hver den første mandag i måneden. I sommerferie perioden mødes vi, så det passer med hinandens ferieplaner. Foruden har vi stor mail korrespondance. Lokalrådet vil arbejde for at sikre den specielle Allested-Vejle ånd, lave PR for området, samt arbejde for, at det forsat skal være et værdifuldt bosætnings område. I Faaborg-Midtfyn Kommune har man paraplyorganisationen Fynsland som er bindeleddet mellem de 21 lokalråd og kommunen. For mere information se her.

Vedtægter Allested-Vejle Lokalråd 2020