Kultur aften

Kulturaften – hvad er det?

Med stor succes pustede vi sammen i Allested-Vejle den 10. nov. 2014 liv i den for nogle gamle kending kulturaften. Men hvad er det i grunden?

Omkring efteråret 1991 var Allested-Vejle Skole med i et projekt under Undervisningsministeriet. Projektet gik ud på at danne relationer mellem skolen og det omgivende samfund til begge parters bedste. Skolen kunne bruge den viden og de evner, der naturligt lå blandt indbyggerne, og indbyggerne fik indblik i skolens hverdag og ejerskab til skolen. En kreds af ældre begyndte at komme på skolen hver tirsdag for at mødes, drikke kaffe, bruge skolens faglokaler så som sløjd og håndarbejde og deltage i undervisningen med viden om emner som Allested-Vejle og skolen i gamle dage, danske dyr, at være barn i Allested-Vejle før i tiden, landbrug og meget mere.

Samarbejdet tog fart og udviklede sig til byens og skolens bedste. De ældre hjalp skolen med forskellige praktiske ting, og skolen lagde elever, lokaler og forskellige remedier til. Det blev endda på et tidspunkt så veludviklet, at en flok af de ældre, som kom på skolen, tog med en klasse og to lærere på hyttetur til Jesperhus Blomsterpark. De ældre gav også en hånd med, når der blev opført teater og krybbespil. Samtidig fødtes ideen om at mødes med et bredere udsnit at lokalbefolkningen med samme formål – at danne relationer mellem samfund og skole.

Kulturaftenen blev født ikke som noget høj kulturelt, men snarere som kultur skaber. Konceptet var, at vi lavede mad, spiste, vaskede op, hyggede og kiggede på / deltog i forskellige værksteder, som lokale foreninger og lokale personer havde lyst at vise. Senere i forløbet inviterede vi også personer og grupper udefra til glæde og inspiration.

Mange år er gået, men Allested-Vejle har stadig mange kræfter. Det så vi tydeligt den 10. nov. Skolen var fyldt med glade mennesker, der samledes om dejlig mad, hyggeligt samvær og en snak om Allested-Vejle nu. Vi var ca. 225 mennesker, og mange flere ønskede at deltage, efter at billetsalget var slut. Vi måtte dog begrænse os, da indkøbene var gjort på det tidspunkt.

Det lader sig kun gøre at stable en kulturaften på benene ved hjælp af samarbejde. Vi havde mange frivillige hjælpere på selve dagen. Der blev arbejdet flittigt i køkkenet, mange hjalp med borde og stole, og mange tog en tørn med ved oprydningen.

Vi har store planer om at fejre dronning Margrethes 75 års fødselsdag den 16. april med endnu en kulturaften. Vi håber derfor, at Allested-Vejle er klar til at være med.

Allested-Vejle

Det bedste sted på jorden

Det er vores by

Hanna Vett.