Biogas anlæg

Anlægget, der etableres ved Heden vest for Ringe, skal årligt aftage og behandle ca. 300.000 ton husdyrgødning samt ca. 65.000 ton øvrig biomasse. Biomassen vil  primært komme fra lokale landbrug i form af svine- og kvæggylle, dybstrøelse og energiafgrøder. Dertil kommer en vis andel industriaffald, som kan effektivisere biogasproduktionen.

NGF Nature Energy Midtfyn vil bestå af et biogasanlæg til afgasning af biomassen og et opgraderingsanlæg, der vil sørge for, at biogassen får samme kvalitet som traditionel naturgas og derfor kan føres på det eksisterende naturgasnet og ud til forbrugerne. I alt ledes ca. 10 mio. m3 bionaturgas ud på nettet.

Torsdag d. 17. juli 2014 blev spaden sat i jorden og byggeriet behørigt indledt. Biogasanlægget, bliver det største af sin art på Fyn. 40 leverandører i området ser frem til at få behandlet deres husdyrgødning, så gylle bliver til grøn energi til forbrugerne og bedre gødning til markerne. Anlægget er efter planen klar til at sende den CO2-neutrale gas på naturgasnettet fra foråret 2016.

For mere information se her.